Tên TTHC

Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Mức độ Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyệ
Ngày ban hành 18/12/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/12/2013
Cơ quan cập nhật TTHC Vụ CNTT
Lĩnh vực Tư Pháp
Cơ quan ban hành Trung ương
CQ trực tiếp thực hiện Bộ Tư Pháp
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 lập hồ sơ gửi Phòng Tư pháp Bước 2: Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Thông tư 21/2013/TT-BTP;- Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP;- Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 21/2013/TT-BTP.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Kết quả thực hiện Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.
Lệ phí không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 21/2013/TT-BTP.
Cơ sở pháp lý 1 - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 2 - Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 3 - Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Phạm vi áp dụng Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật;- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;- Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Tư pháp.

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Vụ CNTT"

Hình ảnh nông thôn mới
Trái
phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây